C.01 Cơm Trộn Ji Doo

Cơm Trộn Hàn Quốc

45,00055,000
Cơm Trộn Chay

Cơm, Rau Cải Thìa, Cà Rốt, Giá, Nấm Kim Châm, Mè Trắng

45,00055,000
Combo Cơm Trộn Ji Doo

Cơm Trộn Hàn Quốc + Canh Rong Biển

59,000
-16%