Mì Ý 4z

Mì Ý, Gà Viên

45,00055,000
Mì Ý Sốt Đậu Nấm Chay

Mì Ý, Sốt Cà Chua, Nấm, Đậu Khuôn

45,00055,000
Mì Ý Xíu Mại Sốt Cà

Mì Ý, Xíu Mại, Sốt Cà

45,00055,000
Mì Ý Phô Mai Xúc Xích

Mì Ý Xúc Xích Phô Mai

45,00055,000
Mì Ý Sốt Thịt Bằm

Mì Ý Sốt Thịt Bằm

45,00055,000