Ji DOO Money

3 Cổ Phiếu Lớn Warren Buffett Đặt Cược Vào Năm 2023

JiDoo.me

26/02/2023

Tooltip

Save / Share

Swipe for more

Arrow

S&P 500 đã giảm 20%, Nasdaq giảm 33% và chỉ số Dow giảm 10% từ đầu năm đến nay.

Tooltip

Save / Share

Swipe for more

Arrow

Công ty Berkshire Hathaway của Buffett (NYSE:BRK.B) có mức lãi kép hàng năm là 20,1% từ năm 1965 đến năm 2021.

Tooltip

Save / Share

Swipe for more

Arrow

Dưới đây là ba cổ phần được giao dịch công khai lớn nhất của Buffett tính đến năm 2023.

Tooltip

Save / Share

Swipe for more

Arrow

Ngày nay, Apple chiếm phần lớn cổ phần được giao dịch công khai của Buffett, khoảng 38%.

APPLE

Tooltip

Save / Share

Swipe for more

Arrow

Với 10,4% cổ phần trong danh mục đầu tư của mình, Bank of America là vị thế giao dịch công khai lớn thứ hai của Buffett.

Bank of America

Tooltip

Save / Share

Swipe for more

Arrow

Với tỷ trọng 9,1%, doanh nghiệp này hiện là khoản đầu tư công lớn thứ ba của Berkshire.

Chevron