nguyên tắc chọn giày phù hợp với từng outfit

Dumbbells

Save / Share

Swipe for more

Arrow

PRETTY

Váy càng ôm, gót càng cao

Dumbbells

Save / Share

Swipe for more

Arrow

PRETTY

Váy càng nhẹ, giày càng nặng

Dumbbells

Save / Share

Swipe for more

Arrow

PRETTY

Blazer nên kết hợp bốt cao bồi

Dumbbells

Save / Share

Swipe for more

Arrow

PRETTY

Váy mỏng đi cùng giày bệt

Dumbbells

Save / Share

Swipe for more

Arrow

PRETTY

Váy càng dài, gót càng phẳng

Dumbbells

Save / Share

Swipe for more

Arrow

PRETTY

Váy xẻ đùi đi cùng cao gót

Dumbbells

Save / Share

Swipe for more

Arrow

PRETTY

tHANKS 

for reading

Dumbbells

Save / Share

PRETTY